Menej faktov, viac empatie vo vzdelaní

Menej faktov, viac empatie vo vzdelaní

„Spočítané a podčiarknuté na konci analýzy: Slovensko vychádza ako najohrozenejšia krajina. A zároveň v tých oblastiach, ktoré sú kľúčové a ktoré sú najdôležitejšie: v odbornej príprave, čitateľskej gramotnosti alebo sociálnych zručnostiach máme najhoršie výsledky. To ma zaktivizovalo, aby som sa rozhodol skúsiť s tým niečo spraviť, pomôcť zmeniť to.“

Rozhovor so mnou o vývoji trhu práce a potrebe zmien vo vzdelávacom systéme si prečítajte na stránke digitalnakoalicia.sk.

Foto: EPRSB

Čo robím

Zostaňme v kontakte