Ďalší Einstein zo Slovenska

Ďalší Einstein zo Slovenska

S Jurom Hipšom sme sa inšpirovali africkým Fórom ďalšieho Einsteina a napísali komentár o vysokých školách.

Odlev študujúcich má za dôsledok aj odlev vysoko kvalifikovaných pracovných miest. Ako bez nich dokážeme zabezpečiť ekonomický rast?

Univerzity musia byť centrom vzdelanosti, ale aj morálky a hodnôt. Preto sa budeme obzvlášť prísne zaoberať prípadmi plagiátorstva a iných podvodov pri získavaní akademických diplomov a hodností.

Mali by vždy prispievať aj k miestnemu a regionálnemu ekonomickému rozvoju. Ponúkneme im preto partnerstvo v Slovenskom inštitúte pre technológie a inovácie (SITI), ktorého hlavným cieľom bude premena výskumných výsledkov na ekonomický produkt a benefit pre krajinu, jej občanov a občianky.

Celý komentár nájdete na SME.

Čo robím

Zostaňme v kontakte