Ad: Čo vymysleli progresívci a progresívky

Ad: Čo vymysleli progresívci a progresívky

Ako gestori pre vzdelávanie v koalícii PS/Spolu reagujeme na hodnotenie nášho volebného programu v oblasti vzdelávania, ktorý uverejnil konzervatívny denník Postoj.

Ako je zrejmé aj z nášho programu, jedným z našich cieľov je zmeniť obsah vzdelávania, teda to, čo sa žiaci v škole musia učiť. Uvedomujeme si, aké zásadné zmeny a globálne výzvy nás a generáciu dnešných žiakov čakajú. Preto nepovažujeme za dôležité, či žiaci vedia určiť prístavok vo vete: „Miško, najlepší žiak v triede, túto písomku nepísal.“ Za oveľa dôležitejšie považujeme rozvoj životných, sociálnych a digitálnych zručností.

Cely text môžete nájsť na denníku Postoj.

Čo robím

Zostaňme v kontakte