Vladimír Šucha

Vedec, učiteľ, manažér

Vrátil som sa z Bruselu, aby som pomohol meniť Slovensko.

Vladimír Šucha
12

Videovizitka

Môj príbeh

SOM VEDEC. Venoval som sa najmä prírodným nanomateriálom a environmentálnym dopadom ťažby surovín a priemyslu. V roku 2002 som sa stal najmladším univerzitným profesorom. Napísal som viac ako 100 vedeckých publikácií, ktoré boli citované viac ako 1500 krát. Študijné a prednáškové pobyty som mal v 15 krajinách. Najčastejšie v Poľsku, Francúzsku a USA.

SOM UČITEĽ. Na Prírodovedeckej fakulte UK som učil mnoho rokov viaceré predmety z oblasti ložiskovej a environmentálnej geológie. Pod mojím vedením bolo úspešne ukončených 12 diplomových a 6 doktorandských prác. Podieľal som sa aj na vzdelávaní učiteľov a učiteliek.

SOM TVORCA VEREJNÝCH POLITÍK. Na Slovensku som sa podieľal na tvorbe štátnej vednej politiky, bol som členom tímu, ktorý vyjednával vstup Slovenska do EÚ. Neskôr som bol súčasťou tvorby viacerých európskych politík v oblasti vzdelávania, kultúry, výskumu, regionálneho rozvoja. Bol som pri tvorbe programov Kreatívna Európa a Erazmus Plus.

SOM MANAŽÉR. 6 rokov som riadil Spoločné výskumné centrum Európskej komisie s 3600 zamestnancami a zamestnankyňami a rozpočtom 500 miliónov eur. Pod mojím vedením sa transformovalo na inštitúciu, ktorá s vedeckými poznatkami aktívne vstupuje do tvorby politík EÚ. Predtým som bol vedúci katedry, prvý riaditeľ Agentúry na podporu výskumu a vývoja a riaditeľ pre kultúru a médiá na príslušnom Generálnom riaditeľstve v Bruseli.

OBČIANSKY som sa začal angažovať v ochranárskom hnutí Strom života. Počas Nežnej revolúcie som bol v štrajkovom výbore. Teraz sa dobrovoľnícky venujem najmä chudobným a sociálne vylúčeným deťom.

POCHÁDZAM zo Zvolena, ale z politických dôvodov som musel na strednú školu dochádzať do Krupiny. S manželkou žijeme v Bratislave. Máme dve dospelé a veľmi šikovné deti.

Podrobnosti nájdete na mojich profiloch: Facebook, LinkedIn a ResearchGate.

Novinky

Zostaňme v kontakte